• Akdeniz Finans Web Sitesine Hoşgeldiniz
  • +90 533 594 91 48

Derneğimizin Amacı

 

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

        Madde 2- Dernek, Ülkemizin sosyal ekonomik ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sağlamak amacı ile ticaret yapan, yapmak isteyen sosyal ekonomik ve kültürel faaliyetlerde bulunanları veya bulunmak isteyenleri bir arada toplayarak kaynaşmalarını sağlamak, gelişmeleri yönünde projeler geliştirmek ve bu konuda projeler üreten kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler ile bireysellere maddi ve manevi katkı sağlamak, kredi ihtiyacı olanları bir araya getirmek kredi ihtiyaçlarının giderilmesinde yol gösterip danışmanlık ve aracılık yapmak amacı ile kurulmuştur.

         Üyelerinin ilgilendikleri yatırım alanlarında ve mevcut işletmelerinde ihtiyaç duyacakları destek ve finansmanın, Derneğin Kefaleti ile yurtiçi ve yurt dışı banka ve finans kuruluşlarından temin edilmesi konusunda yardımcı olmak, üyelerinin ekonomik alandaki gelişmelerini karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle gerçekleştirmektir.    

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

2-Gerektiğinde üyeleri ve personeli için yardım fonları oluşturur,

3-Dernek üyelerinin kredi ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulacak sandığa faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyacı olan kredinin yurtiçi ve yurtdışı banka, finans şirketleri ve diğer kredi kuruluşlarından temin edilmesinde kefil olmak, sandık adına kredi almak ve aldığı krediyi aynı şekil ve şartlarda sandığa aktarmak, sandığın kullanımına sunmak. Faaliyetlerine devam etmesine yardımcı olmak. Kurulacak olan sandığın üyelerine kredi vermesine yardımcı olmak,

4-Dernek ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ve bu maddelerde yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtia ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir, kefil olabilir, kefaleti kabul edebilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipoteği fek ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, rehin sözleşmesi akdedebilir. Her türlü hizmet kiralaması yapar, 

5-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

6-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

7-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

8-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, ortak olmak, 

9-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

11-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

12-Üyelerinin ihtiyaç duyduğu karşılıklı kefalete, finansman araçlarına ve krediye zamanında erişebilmeleri için finansal danışmanlık yapar, bu konuda üyelerine her türlü yardım ve desteği sağlar, krediyi takip eder, gerektiğinde kefil olur.

13-Üyelerinin kefalet ve kredi taleplerinde istenilen şartları değerlendirir, gerekli prosedür ve evrakın hazırlanması, temin edilmesi ve finansmanın sonuçlandırılması sürecindeki işlemlerin ifasında yardımcı olur.

14-Üyenin sağlanan kefalet ve krediyi yerinde ve zamanında kullanabilmesi için yardımcı olur, kredinin ödeme süreçlerini takip eder, gerekli bilgilendirmeleri yapar.

15-Üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan verilen kredi ve fonlara aracı olabilir.

   

E-Posta Listemize Abone Ol !

Gelişmeleri yakından takip edebilmek için hemen e-posta listemize katılın


Abone ol butonuna tıklayarak yukarıda yer alan iletişim bilgilerime reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarınız saklı kalmak kaydı ile kabul etmiş sayılırsınız.