• Akdeniz Finans Web Sitesine Hoşgeldiniz
  • +90 533 594 91 48

Başkanın Mesajı

          Dernek üyelerimiz, küçük sermayeler ile kurulmuş mikro ölçekli yerel aile işletmeleri niteliğindedir. Bu küçük işletmelerde sermaye sahibi aynı zamanda yöneticidir.

          Bu durumda esnaf hem sermaye sahibi, hem yönetici hem de çalışan olarak hizmet vermektedir. İşletmesinin geleceği açısından oldukça önem taşıyan finansal kararlarda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı için yanlış kararlar alma riski oldukça fazladır.                 

          Ayrıca, finansal yapılarının zayıflığı ve sermaye yetersizliği ile borçlanma gereksinimi duymaları finansal açıdan alınacak olan kararların önemini de artırmaktadır. Burada alınacak yanlış bir karar onların faaliyetlerini tamamen durdurma noktasına taşıyabilmektedir. Bu nedenle, bu küçük işletmelerin finansal yapılarının güçlenmesini sağlamak, onlara bu konuda eğitim vermek, borçlanma gereksinimlerini karşılayacak uygun finansman olanakları yaratmak son derece önemlidir.

          Bu bağlamda üyelerimizin finansal yapılarını analiz etmek, nasıl bir sermaye yapısına sahip olduklarını anlamak, borçlanma gereksinimlerinin nedenlerini araştırmak, ne gibi finansal sorunlarla karsı karsıya kaldıklarını irdelemek, uygun finansman kaynaklarının neler olabileceğini tartışmak ve sağlanan destekleri bilmek önem arz etmektedir.

         Bu Dernekler ve Sandıklar, ekonomik büyümenin lokomotifini oluşturan, sosyal refahı tabana yayan, sosyo-ekonomik sisteme katkı sağlayan ve istihdam oluşturan küçük işletmelere esnafa hizmet sunması açısından önemlidir.

         Türkiye, dünya çapında yaşanan büyük ekonomik krizlerde zor duruma düşen ülkelerde olduğu gibi sosyal çalkantılar yaşamamış ise bunda; yardımlaşma ve dayanışma esasına göre çalışan kredi ve kefalet dernek ve sandıklarının rolü büyüktür ve bu rolün devam ettirilmesi gereklidir.

    Saygılarımla;   
AKDENİZ FİNANS DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Murat ERDOĞAN

E-Posta Listemize Abone Ol !

Gelişmeleri yakından takip edebilmek için hemen e-posta listemize katılın


Abone ol butonuna tıklayarak yukarıda yer alan iletişim bilgilerime reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarınız saklı kalmak kaydı ile kabul etmiş sayılırsınız.