• Akdeniz Finans Web Sitesine Hoşgeldiniz
  • +90 533 594 91 48

Kefalet Vermek

Ülkemizde nakdi kredi veya gayri nakdi kredi vermek kanunlarımız ile izin verilmek üzere gerekli şartları taşıyan tüzel kişi şirketler vasıtası ile gerçekleştirilebilmektedir.

Gerekli izinleri almaksızın bu faaliyetlerde bulunmak kanuna muhalefet etmek olup cezai şartı ağır olmaktadır. Bu tür hizmetleri genelde bankalar, kredi garanti kurumu ve bir de kooperatifler vermektedir.

Dernekler Kanununda kefalet verme ile ilgili açık bir hüküm bulunmamaktadır, ancak aşağıdaki 32 Sayılı Karar’a istinaden sadece üyelerimizin yurtdışından kullanacağı kredilere kefalet vermekteyiz.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

Gayrinakdi krediler, garanti ve kefaletler

Madde 18- Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından gayri nakdi kredi, garanti ve kefalet sağlamaları ile Türkiye'de ve dışarıda yerleşik kişiler lehine dışarıda yerleşik kişilere muhatap teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri serbesttir.

Üyelerimize kefalet vermedeki amacımız, ekonomik alandaki gelişmelerini karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve birlikte çalışma yolu ile gerçekleştirmek, üyelerin kısıtlı ve tek başına yetersiz olan emek ve sermayelerinin birleştirilmesiyle daha verimli ve büyük yatırımlara doğru yönelmelerini sağlamaktır.

E-Posta Listemize Abone Ol !

Gelişmeleri yakından takip edebilmek için hemen e-posta listemize katılın


Abone ol butonuna tıklayarak yukarıda yer alan iletişim bilgilerime reklam, promosyon gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarınız saklı kalmak kaydı ile kabul etmiş sayılırsınız.